Diàleg amb Tales de Milet

A la següent adreça podeu trobar un diàleg amb Tales de Milet, podriem respondre les preguntes com a comentaris del blogg: http://personales.ya.com/pensament/archivos/Tales.pdf

Per a treballar el document:

  • Quines expresions o idees t’han cridat l’atenció? Per qué?
  • Per què no es pot entendre res de tot allò sense admirar-se?
  • Quina relació pot tindre la insistència que fa l’home sobre l’admiració amb l’inici de la filosofia?
  • L’inici de la filosofia radica només en l’admiració? Quines altres actitus podem ajudar a iniciar el pensament filosòfic?
  • Com podem interpretar l’expressió: “tot està ple de déus”? Açò podria contradir d’alguna manera l’intent de la filosofia de donar una explicació racional del món?
  • Pots ampliar la teua informació amb els següents materials:
  1. Tales en página sobre filosofía.
  2. W.K.C. Guthrie: Historia de la filosofía griega. vol I. RBA 2005.
  3. G.S. Kirk, J.E. Raven y M. Schofield: Los filósofos presocráticos. Gredos. Madrid 1987.
Anuncios